Mineralenconcentraat op maat

De bemesting volledig invullen met regionale meststoffen
Naam project: Mineralenconcentraat op maat
Korte beschrijving: Om op bedrijfsniveau te kunnen voldoen aan het mestbeleid zijn veel veehouders verplicht om stikstof en fosfaat af te voeren via dierlijke mest. Daarentegen hebben zij vaak wél ruimte om N en P aan te voeren via kunstmest. Het resultaat van het project is integratie en verdere doorontwikkeling van de mestkraker en ammoniakstripper in de veehouderijsector en akkerbouwsector in Friesland, Groningen en Drenthe. Er wordt naar gestreefd om in een gebied van circa 12000 ha in Noord Nederland de bemesting volledig in te vullen met regionale meststoffen. Er wordt dan geen mest meer afgevoerd gekoppeld aan een sterke vermindering van de aanvoer van kunstmeststoffen. Door waardevolle grondstoffen aan mest te onttrekken voor de productie van bodemverbeteraars en de productie van minerale meststoffen (mineralenconcentraat op maat) wordt de emissies naar bodem, lucht en water verminderd. 
Doorlooptijd: 2018 - 2021
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Mineralenconcentraat op maat.
Mineralenconcentraat op maat
Publicatie: 15-05-2020