Mineralen op Maat

Verminderen van de emissies naar bodem, lucht en water.
Naam project: Mineralen op Maat
Korte beschrijving: In het project ‘Minalen op maat’ is het doel om emissies naar bodem, lucht en water te verminderen en tegelijkertijd het rendement van de akkerbouwers en veehouders in de Liemers te versterken. Het beoogde resultaat van het project is het ontwikkelen van een procedé waarmee de veehouders, op hun eigen erf, van dierlijke mest een hoogwaardig samengestelde kunstmest kan produceren dat voor de veehouders en naburige akkerbouwers eenvoudig toepasbaar is in de bemesting van meerdere gewassoorten. Dit door door waardevolle grondstoffen aan mest te onttrekken voor de productie van bodemverbeteraars en de productie van minerale meststoffen (mineralen op maat). 
Doorlooptijd: 2017 - 2019
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Mineralen op Maat.
Mineralen op Maat
Publicatie: 08-05-2020