Energiezuinige verwerking van mest op de boerderij

De implementatie van een modulair energiezuinige innovatief mestverwerkingsproces voor 'natte' mestsoorten op boerderijniveau.
Naam project: Energiezuinige verwerking van mest op de boerderij
Korte beschrijving: Kansen om door verwerkingsstappen op boerderijniveau de waarde van 'natte' mestsoorten te vergroten worden nog onvoldoende benut. Op de boerderij wordt een energiezuinige mestverwerkingsproces ontwikkeld. Dat bestaat uit een combinatie van een innovatief droogproces voor de dikke fractie en een vernieuwend scheidings-/ontwateringsproces voor de dunne fractie.
Doorlooptijd: 2016 - 2019
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van de Energiezuinige verwerking van mest op de boerderij.
Energiezuinige verwerking van mest op de boerderij
Publicatie: 08-05-2020