Proeftuin Mineralen en bemesting

Zoektocht naar geschikte technieken en samenwerkingsmogelijkheden in de regio om kringlopen te sluiten.
Naam project: Proeftuin Mineralen en bemesting
Korte beschrijving: Met dit project wordt een betere benutting van mineralen in de regio verwacht, door meer op maat gesneden mestverwerking en door samenwerking binnen de regio. Dit zorgt op termijn voor meer evenwicht op de mestmarkt. Een aantal veehouders, akkerbouwers, loonwerkers en mestverwerkers in de gemeente Hardenberg gaat de mestproblematiek gezamenlijke lijf.
Doorlooptijd: 2016 - 2020
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Proeftuin Mineralen en bemesting.
Proeftuin Mineralen en bemesting
Publicatie: 08-05-2020