Hightech groente (van de) boer

Reststoffenstroom van de veehouderij op duurzame wijze verkleinen en de concurrentiepositie voor de lokale groententeelt verbeteren.
Naam project: Hightech groente (van de) boer
Korte beschrijving: In dit project wordt aangetoond hoe er groente geteeld kan worden met reststromen uit de veehouderij. Uitgezocht wordt welke groenten er direct naast de stal geteeld kunnen worden met de warmte, het vocht, de gassen en de meststoffen van het vee. De projectdeelnemers zijn producenten, ontwikkelaars, toeleveranciers, adviseurs en onderzoekers uit zowel plantenteelt als veeteelt.
Doorlooptijd: 2018 - 2021
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Hightech groente (van de) boer.
Hightech groente (van de) boer
Publicatie: 30-04-2020