Precisiebemesting in de open teelten van Zuid-Holland

Het versneld opvoeren van de adoptiegraad van de precisiebemesting in de provincie Zuid-Holland.
Naam project: Precisiebemesting in de open teelten van Zuid-Holland
Korte beschrijving: De emissiearme toediening in de wortelzone van de juiste, circulaire, plantenvoeding, op het juiste tijdstip, in de juiste hoeveelheid levert veel milieuwinst en hoge gewasopbrengsten. De kennis omtrent de beschikbare innovatieve machines en de moderne meststoffen zal breed worden verspreid onder de Zuid-Hollandse bedrijven met open teelten.
Doorlooptijd: 2017 - 2020
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: regionaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Precisiebemesting in de open teelten van Zuid-Holland.
Precisiebemesting in de open teelten van Zuid-Holland
Publicatie: 30-04-2020