ALG-AD

Het creëren van waarde uit onbenutte nutriënten door het integreren van algen- en anaerobe vergistingstechnologieën.
Naam project: ALG-AD
Korte beschrijving: Steeds grotere hoeveelheden onbenutte nutriënten uit de voedsel- en landbouwsector worden verwerkt met behulp van anaërobe vergisting (AD). AD zet afval om in biogas dat wordt gebruikt voor energie en een vloeibaar, nutriëntenrijk digestaat, dat voor het grootste deel wordt teruggegeven aan het land als biobemesting. ALG-AD combineert algen- en AD-technologie. Microalgen, voornamelijk fotosynthetische micro-organismen, worden gekweekt en zetten de onbenutte voedingsstoffen om in biomassa. De gekweekte algenbiomassa is rijk aan eiwitten en andere nuttige verbindingen en kan worden gebruikt om duurzame diervoerproducten en andere nuttige bioproducten te produceren.
Doorlooptijd: 2017 - 2021
Budget: € 5.55 miljoen
Europees/nationaal/regionaal: interreg project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van ALG-AD.
ALG-AD
Publicatie: 29-04-2020