ReNu2Farm

Het verhogen van de recyclingpercentages voor de plantaardige voedingsstoffen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) in de primaire voedselproductieketen in Noordwest-Europa.
Naam project: ReNu2Farm
Korte beschrijving: Het project streeft naar een uitwisseling van voedingsstoffen tussen de volgende landen: IE-UK, DE-NL en BE-FR. In elk van deze gebieden zijn er regio's met tekorten en overschotten aan nutriënten. Tot de nutriëntenoverschotgebieden in Noordwest-Europa behoren Nederland, Vlaanderen (België), Bretagne (Frankrijk) en Ierland. Tot nu toe gebruiken de boeren voornamelijk kunstmest, waarvoor de EU sterk afhankelijk is van import. De productie van kunstmest vergt grote hoeveelheden energie. De regio's die een groot potentieel hebben om kunstmest te vervangen - vanwege het hoge gebruik ervan - bevinden zich in Noord-Frankrijk, Wallonië (België), het oosten van Engeland en Ierland. 
Doorlooptijd: 2017 - 2020
Budget: € 3.7 miljoen
Europees/nationaal/regionaal: interreg project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van ReNu2Farm.
ReNu2Farm
Publicatie: 29-04-2020