Wings

Mestverwerkingstechnieken onderzocht op financiƫle en praktische haalbaarheid.
Naam project: Wings
Korte beschrijving: In dit project is met een pilotgroep van melkveehouders verschillende mestverwerkingstechnieken onderzocht op financiële en praktische haalbaarheid. Alle kennis en praktische aandachtspunten die de voorbije 3 jaar werden verzameld, werden gebundeld in een handboek mestverwerking 'Oplossingen voor het mestoverschot in de melkveehouderij' specifiek geschreven voor melkveehouders.
Doorlooptijd: 2016 - 2019
Budget: onbekend
Europees/nationaal/regionaal: Nationaal project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Wings.
Wings
Publicatie: 24-04-2020