FertiCycle

Nieuwe bio-based meststoffen uit organisch afval (upcycling).
Naam project: FertiCycle
Korte beschrijving: Het ontwikkelen van nieuwe processen voor de productie van biogebaseerde meststoffen, het recyclen van verspilde grondstoffen, het inschatten van het marktpotentieel, de duurzaamheidsuitdagingen van de productie en het gebruik ervan. Europese landbouwers en de meststoffenindustrie hebben dringend behoefte aan technieken om de vervanging van kunstmatige meststoffen door meststoffen die afkomstig zijn van afval - in de vorm van hoogwaardige, biogebaseerde meststoffen - te bevorderen. Om uiteindelijk te voldoen aan het EU-actieplan voor de kringloopeconomie. Dit vereist echter onderzoek naar nieuwe verwerking, toepassing en beoordeling, meer innovatieve en ondernemende wetenschappers die in staat zijn om aan deze toekomstige behoeften te voldoen. FertiCycle heeft tot doel deze leemte op te vullen.
Doorlooptijd: 2020 - 2023
Budget: € 4.11 miljoen
Europees/nationaal/regionaal: Europees project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van FertiCycle.
FertiCycle
Publicatie: 24-04-2020