Nutriman

Kloof dichten tussen wetenschappelijke kennis rond innovatieve, beschikbare nutri├źntrecyclingtechnieken en -producten.
Naam project: Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic Network (NUTRIMAN)
Korte beschrijving: NUTRIMAN is een thematisch netwerk over stikstof en fosfaat waarin kennis over teruggewonnen biobased meststoffen, technologieën, toepassingen en werkwijzen wordt verzameld. Het project richt zich op het verzamelen van kennis en kennisuitwisseling van goede voorbeelden en methoden voor innovatieve biologische en duurzame landbouw, in het bijzonder kostenefficiënte en veilige teruggewonnen N/P innovatieve meststoffenvoorziening.
Doorlooptijd: 2018 - 2021
Budget: € 1.99 miljoen
Europees/nationaal/regionaal: Europees project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van NUTRIMAN.
Nutriman
Publicatie: 21-04-2020