Mest op Maat

Door technische innovaties wordt het transport van mest over de grens aanzienlijk gereduceerd.
Naam project: Mest op Maat (Dünger nach Maß)
Korte beschrijving: Het project heeft tot doel om het transport van mest over de grens aanzienlijk te reduceren door technische innovaties die de mest ter plaatse behandeld en verwerkt. Hiervoor wordt het mogelijk om succesvolle opwerkingsconcepten te realiseren en het potentieel van reeds bestaande technologieën te verbeteren. De focus gericht op een transparante en behoeftegestuurde verwerking van mest en digistaat, waarbij efficiënte technologieën worden gebruikt. Met de verdere ontwikkeling van een NIRS-gestuurde en een precies aan de behoefte aangepaste bemesting wordt op een effectieve manier een overschot aan mest vermeden.
Doorlooptijd: 2015- 2019 (afgerond)
Budget: € 3.17 miljoen
Europees/nationaal/regionaal: interreg project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Mest Op Maat.
Mest op Maat
Publicatie: 21-04-2020

Bijlages downloaden

Brochure Mest Op Maat (MOM).pdf