Circulair agronomics

Het ontwikkelen van veelbelovende technieken om nutriƫnten terug te winnen uit zowel mest als uit andere bronnen.
Naam project: Circulair agronomics
Korte beschrijving: Het doel is een ontwikkeling te bevorderen naar slimme, duurzame, veerkrachtige en inclusieve economieën, die deel uitmaken van circulaire en afvalvrije samenleving. De voorgestelde oplossingen vormen een verdere stap om van de landbouw een integraal onderdeel van een circulaire economie te maken door efficiënter gebruik van de hulpbronnen. Tegelijkertijd het aanpakken van de daarmee samenhangende milieu-uitdagingen, zoals de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak en de eutrofiëring van de watermassa's.
Doorlooptijd: 2018 - 2022
Budget€ 7.02 miljoen
Europees/nationaal/regionaal: Europees project
Website: Meer informatie is te vinden op de website van Circulair agronomics.
Circulair agronomics
Publicatie: 20-04-2020