Baltic Slurry Acid

Het bevorderen van de toepassing van het aanzuren van drijfmest in het gehele Oostzeegebied.
Naam project: Baltic Slurry Acid
Korte beschrijving: Het Baltic Slurry Acidification project partnership heeft verschillende aspecten van aanzuren van drijfmest in het Oostzeegebied bestudeerd en geanalyseerd. Het doel was om in de Baltische Zee regio ammoniakverliezen te beperken door mest aan te zuren. Mengmestverzuringstechnieken (SAT's) verminderen de ammoniakverliezen uit dierlijke mest en verminderen zo de eutrofiëring van de Oostzee door de lucht. Het gebruik van SAT's levert duidelijke milieuvoordelen op voor de regio. Het gebruik van SAT's komt ook ten goede aan de landbouwers doordat het stikstofverbruik van hun meststoffen efficiënter wordt en zij daardoor minder afhankelijk worden van minerale stikstof.
Doorlooptijd: 2016 - 2019
Europees/nationaal/regionaal: Europees project
Website: Meer informatie over het project is te vinden op de website van Baltic Slurry Aid
Baltic Slurry Acid
Publicatie: 20-04-2020