'Innovaties leiden tot een steeds betere benutting van organische mest'

In 2019 was het gebruik van stikstof uit kunstmest 10% lager dan in 2018. Innovaties leiden tot een steeds betere benutting van organische mest. Als de daling van het gebruik van stikstof uit kunstmest jaarlijks circa 10% blijft bedragen dan zal er in 2030 geen kunstmest meer worden gebruikt in Nederland, stelt Herre Bartlema, voorzitter van het Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van de Kringloopprecisielandbouw.
Als voorbeelden van innovaties die zorgen voor verbetering van de benutting van dierlijke mest noemt Bartlema de emissiearme aanwending en later ook de komst van de sleepslang bij de toediening van drijfmest. Een recenter voorbeeld is de verdunning van drijfmest met water. Daarnaast komen er via mineralenconcentraten en de stikstofoplossing uit luchtwassers alternatieven voor stikstofkunstmest beschikbaar. Ook precisiebemesting leidt tot besparing op stikstofkunstmest. Verder draagt ook het toegenomen gebruik van groenbemesters en klavers bij aan de dalende afzet van stikstofkunstmeststoffen.
Bron: Boerenbusiness, 12/02/2020
Publicatie: 12-02-2020