Huitema verwacht 'rond de zomer' Europese toestemming voor inzet van kunstmestvervangers

Jan Huitema, lid van het Europees Parlement namens de VVD, verwacht dat de Europese Commissie 'rond deze zomer' mineralenconcentraten geproduceerd uit dierlijke mest zal toestaan als kunstmestvervanger. Er zijn verschillende pilots opgezet en uit de eerste resultaten lijkt dat er aan de voorwaarden van toelating voldaan kan worden. Mineralenconcentraten moeten minimaal 90% minerale stikstof bevatten wat direct opneembaar is. Daarnaast zijn er grenzen gesteld aan de maximale hoeveelheid zware metalen als koper, zink en kwik in de meststoffen. Volgens Huitema voldoen veel van de Nederlandse producten aan deze voorwaarden.
Naast de prijs van mineralenconcentraten zal ook de toedieningsmethode bepalend zijn of de producten kunnen concurreren met kunstmest. Huitema is er van overtuigd dat dit door marktpartijen zal worden opgepakt. Volgens de europarlementariër biedt een toelating van mineralenconcentraten kansen om het mestbeleid opnieuw uit te tekenen. Deskundigen zouden moeten uitzoeken hoe met hulp van de toepassing van mineralenconcentraten de mest binnen Nederland verantwoord geplaatst kan worden.

Huitema ziet zelf veel in een Minas 2.0. Een instrument waarbij in- en afvoer aan mineralenstromen bedrijfsspecifiek in beeld worden gebracht en controleerbaar zijn. Nederland moet er in kunnen slagen zo'n systeem controleerbaar en werkbaar maken. Mestfraude moet aantoonbaar getackeld kunnen worden. De Europese Commissie is daar scherp op. Voor de nieuwe derogatie is de mestfraude nu al het heetste hangijzer, weet Huitema.
Bron: Nieuwe Oogst, 30/01/2020
Publicatie: 03-02-2020