Jumpstart verwacht 20 nieuwe vergisters in 2020

Het aantal mestvergisters van de coƶperatie Jumpstart zal in 2020 groeien van 8 naar circa 30. Er wordt momenteel aan 11 installaties gebouwd en die komen nog voor juli in bedrijf. Dat zijn redelijk grote vergisters die elk de mest van minimaal 400 koeien gaan verwerken. Later in het jaar zullen er nog 10 of 11 installaties opgeleverd worden. Deze komen op bedrijven met 180 tot 350 koeien.
De mestvergisters worden voorzien van een meststripper het digestaat te bewerken. Het digestaat kan daardoor als vervangend product voor kunstmest worden gebruikt op het eigen bedrijf of daarbuiten. Bij de investering in de monovergisters wordt door de fabrikant een garantie voor een bepaalde minimum gasproductie gegeven. Die ligt op een zodanig niveau dat zowel de investerende melkveehouder als de leverancier financieel belang hebben en houden bij een goede werking van de installatie.
Bron: Boerderij Vandaag, 24/01/2020
Publicatie: 24-01-2020