Schouten past excretieforfaits voor melkvee nog niet aan

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ziet af van het aanpassen van de excretienormen voor melkvee per 1 januari 2020. Vorig jaar werd door de minister een voorstel voor het actualiseren van de forfaitaire mestproductienormen gedaan. Zij liet daarbij wel aan de Tweede Kamer weten dat de aanpassing alleen doorgevoerd zou worden als het aantal fosfaatrechten dat in de markt is onder het fosfaatplafond voor melkveehouderij zou zijn gebracht. Dat blijkt nog niet het geval.
In de voorgestelde nieuwe normen zou de gemiddelde stikstof- en fosfaatproductie per melkkoe iets lager worden, waardoor een melkveebedrijf het een zelfde aantal koeien iets minder fosfaatrechten nodig heeft. Daarnaast werd de tabel met stikstof- en fosfaatnormen voor melkvee uitgebreid met normen voor laagproductieve – en hoogproductieve koeien.

In de toelichting bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet die op 31 december in de Staatscourant is gepubliceerd schrijft Schouten echter dat de excretieforfaits voor melkvee vooralsnog niet worden geactualiseerd. Dit omdat de hoeveelheid fosfaatrechten in de markt het fosfaatplafond voor de melkveehouderij overschrijdt. Zolang dit het geval is, is niet geborgd dat de productie van fosfaat het sectorplafond niet kan overschrijden en is er bovendien een reëel risico dat actualisatie van de forfaits leidt tot overschrijding van het stikstofplafond.

Ook de excretieforfaits voor vleesvee, de gemiddelde melkproductie en het gemiddelde ureumgehalte van melkkoeien van zelfzuivelaars en de stikstofexcretie van biologisch gehouden dieren, met uitzondering van de biologisch gehouden melkgeiten, worden nog niet per 1 januari 2020 aangepast.
Bron: Staatscourant, 31/12/2019
Publicatie: 10-01-2020