Verkoop Varkens Innovatie Centrum Sterksel aan Re-N Technology is afgeketst

De voorgenomen verkoop van het Varkens Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel is van de baan. Woordvoerder Simon Vink van Wageningen University & Research vermoedt dat de maatschappelijke weerstand in Sterksel tegen de verkoop en daarmee het voortbestaan van VIC, de beoogde koper Re-N Technology heeft afgeschrikt.
De laatste tijd werd duidelijk dat omwonenden, milieubelangenverenigingen maar ook de lokale politiek ongelukkig waren met de verkoopplannen. Maar protesteren had geen zin omdat Wageningen University & Research gebonden was aan een al eerder gesloten overeenkomst over een eerste recht van aankoop met Re-N Technology. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en exploitatie van biogasinstallaties en wilde het hele terrein van het Varkens Innovatie Centrum overnemen.

Re-N Technologie exploiteert nu al de mestvergister op het VIC-terrein. Er is binnen de vergunning ruimte voor bijna 3000 varkens. In een brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft het bedrijf laten weten dat de risico’s van een aankoop van VIC Sterksel niet opwegen tegen de kansen die er liggen en er dat er geen vervolgafspraak meer nodig is. Het bedrijf stuurde de brief na een gesprek met wethouders van de gemeente Heeze-Leende en de verantwoordelijk gedeputeerden van de provincie.
Bron: Eindhovens Dagblad / Gemeente Heeze-Leende 08/01/10, 10/01/2020
Publicatie: 10-01-2020