'Met stikstofstripper kan stikstofemissie sterk worden gereduceerd'

Een stikstofstripper is een technische installatie die de stikstof uit dierlijke mest haalt en vastlegt in een grondstof voor kunstmest. Daarmee kan de stikstof uit de dierlijke mest niet meer ontsnappen naar de lucht vanuit de opslag of als het wordt uitgereden op het land. De eerste stikstofstrippers draaien inmiddels bij een paar voorlopers. Voor de grote uitrol is steun van de overheid nodig. De wetgeving biedt nu nog geen ruimte voor dit soort stikstofuitstoot beperkende technologie, stelt ir. Rene Cornelissen van CCS Energie-advies.
Stikstof ontsnapt met name direct in de stal aan de mest. Het is dus zaak om de mest zo snel mogelijk uit de stal te verwijderen en te verwerken in de stikstofstripper. Daar wordt de stikstof die naar de lucht kan ontsnappen verwijderd uit de mest en vastgelegd in een vorm die niet meer makkelijk naar de lucht ontsnapt. De mest die overblijft kan nu prima worden opgeslagen en uitgereden over het land zonder dat dit noemenswaardige stikstofuitstoot tot gevolg heeft. Hiermee zijn de belangrijkste bronnen van uitstoot op het veehouderijbedrijf met ruim 80% verminderd. De vastgelegde stikstof kan net als kunstmest op het land gebracht worden zonder dat hierbij veel stikstof vrijkomt.
Bron: CCS Energie-advies, 29/11/2019
Publicatie: 02-12-2019