Rechter moet oordelen of gemeente moest handhaven tegen bedrijf dat mest vergist

De Raad van State moet oordelen of de gemeente Noardeast-Fryslân handhavend dient op te treden tegen een exploitant van een mestvergistingsinstallatie in Hantumhuizen. De gemeente legde het bedrijf wel een dwangsom op en vroeg de exploitant extra milieumaatregelen te treffen, maar lopende de dwangsomprocedure vroeg de ondernemer een nieuwe vergunning aan en die werd verleend. Volgens de gemeente heeft het bedrijf intussen voldoende maatregelen genomen om onaanvaardbare stankoverlast tegen te gaan. Er is geen reden om alsnog een dwangsom op te leggen.
Omwonenden van de vergister in Hantumhuizen vechten de opstelling van de gemeente Noardeast-Fryslân aan. De Raad van State zal in eerste instantie alleen de vraag beantwoorden of de gemeente van handhaving af mocht zien. De geurrapporten die aan de nieuwe vergunning ten grondslag liggen zullen aan de orde komen bij de procedure die ook loopt tegen het besluit om de nieuwe vergunning te verlenen. De eerste uitspraak volgt binnen enkele weken.
Bron: Veldpost, 28/11/2019
Publicatie: 29-11-2019