FrieslandCampina en Danone zijn blij met conclusies uit SAFEMANURE-studie

Op 27 november zijn tijdens het congres ManuREsource in het Belgische Hasselt de resultaten van de SAFEMANURE-studie over kunstmestproducten afkomstig van dierlijke mest gepresenteerd. Het betreft een studie van het Joint Research Centre van de Europese Commissie. De resultaten van deze studie geven criteria waaraan gerecycleerde meststoffen zouden moeten voldoen om traditionele kunstmest te kunnen vervangen. Melkveehouders kunnen met mestverwerkingstechnieken bovendien de CO2- en ammoniakuitstoot op hun bedrijf met respectievelijk 3% en 40% verminderen, stellen FrieslandCampina en Danone.
De studie geeft criteria waaraan uit mest gerecycleerde meststoffen, zoals ammoniumzouten en mineralenconcentraten, moeten voldoen om boven de 170 kilo dierlijke stikstof per hectare per jaar toegepast te kunnen worden. Uit het onderzoek blijkt dat onder andere ammoniumzouten uit stripping-scrubbinginstallaties en mineralenconcentraten uit omgekeerde osmose veel potentieel hebben om in de toekomst als kunstmestvervangers erkend te worden. De milieueffecten of risico’s voor de volksgezondheid zijn verwaarloosbaar als aan de gestelde criteria wordt voldaan.

FrieslandCampina en Danone werken samen op het brede thema van mest in Nederland en België. Dat doen ze ook door in te zetten op innovatieve technieken: FrieslandCampina met Jumpstart en Danone met Wings. Binnen Jumpstart wordt via monovergisters groene energie en een mineralenconcentraat uit mest gewonnen. Wings is een project van Danone in samenwerking met het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking en een pilotgroep van melkveehouders, waarbij een installatie is getest waarbij mestoverschotten worden verwerkt tot kunstmest.
Bron: FrieslandCampina en Danone, 28/11/2019
Publicatie: 29-11-2019