Factsheet mestverwaarding ZLTO

ZLTO hecht veel belang aan het realiseren van voldoende installaties voor mestverwaarding, aangezien het een belangrijke sleutel is om te komen tot een duurzame, circulaire en sterke landbouw. ZLTO heeft een factsheet ontwikkeld waarin deze waarde helder wordt gepresenteerd. De factsheet wordt ondersteund door een groot aantal bedrijven uit de agribusiness.

Desondanks komen nieuwe initiatieven nauwelijks van de grond. Deze factsheet biedt bestuurders, adviseurs en anderen houvast en een feitelijke voorstelling in het verhitte maatschappelijke mestdebat. Dit kan helpen om onderbouwde keuzes te maken.

Volgens de factsheet biedt mestverwaarding het beste van veel werelden:

  • Het is de meest effectieve en efficiënte manier om de waardevolle nutriënten uit mest in de kringloop te houden;
  • Het zorgt het voor de minste emissies 
  • Het vermindert het aantal kilometers mesttransport aanzienlijk
  • Het versterkt de benutting van nutriënten voor voeding van bodem en gewassen
  • Het werkt 100% circulair
  • Het beperkt risico's voor de volksgezondheid door productie van veilige en traceerbare producten.

 

De factsheet is bedoeld voor mestverwerkers, bestuurders en anderen om in gesprek te gaan met elkaar, met veehouders en met stakeholders. De factsheet kan zo een bijdrage leveren aan het helder communiceren van nut en noodzaak van mestverwaardingsinstallaties.

Factsheet mestverwaarding ZLTO
Bron: ZLTO
Publicatie: 15-04-2020