'Melkveehouder die emissie wil beperken moet nadenken wat hij wil met mest'

Bram Bos, senior onderzoeker bij Wageningen Livestock Research, denkt dat drijfmest voor een belangrijke categorie veehouders een goedkope en goede optie zal blijven, maar het is volgens hem wel van belang om na te denken hoe allerlei verliezen en emissies uit die mest vermeden kunnen worden. "Koelen is een interessante optie, of dagvers verwerken of afgesloten opslaan in silo’s. Drijfmest zonder meer in open kelders gaat eruit. Voor veel anderen zal het steeds interessanter worden om op kwaliteit te gaan sturen met primair of secundair gescheiden stromen.”
"Een melkveehouder die plannen heeft om zijn stal te vernieuwen, moet vooral kijken welk type boer hij of zij wil zijn of worden", aldus Bos. "Dat kan een energieboer zijn, die groene energie haalt uit mest, een natuurboer, die in het voorjaar het liefst gier heeft en in het najaar vaste mest, of een leverancier van verschillende soorten kwaliteitsmest aan de akkerbouw. Er is een enorme variatie in mogelijkheden. Kijk daarnaast naar beluchting, koeling, diverse methoden van gescheiden opslag, maar vooral ook naar snel weghalen en verwerken van verse mest. Ik verwacht dat de overheid straks met stimulerende maatregelen komt vanwege het klimaat.”
Bron: Boerderij Vandaag, 24/10/2019
Publicatie: 08-11-2019