Landelijke inventarisatie 2019 export en verwerking dierlijke mest

De landelijke inventarisatie mestverwerking 2019 is uitgevoerd door het NCM. Doel van deze rapportage is om inzicht in marktinformatie te verkrijgen en te verspreiden en om zicht te krijgen op mogelijke knelpunten en uitdagingen. NCM heeft dit rapport opgesteld om vanuit een onafhankelijke positie informatie te verschaffen aan beleidsmakers, marktpartijen en andere belanghebbenden in de mestmarkt. In het rapport wordt inzicht gegeven in de productie, verwerkingstechnieken en afzet van dierlijke mest en organische meststoffen die gemaakt zijn van dierlijke mest.

Werkwijze
Voor de cijfermatige analyses in Hoofdstuk 4 en 5 is gebruik gemaakt van geregistreerde, openbare cijfers van RVO en CBS, aangevuld met andere bronnen. Alle openbare bronnen worden in de literatuurlijst verantwoord. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van een aantal niet gepubliceerde bronnen welke apart in de literatuurlijst vermeld staan.

De in Hoofdstuk 6 weergegeven informatie over technieken en ontwikkelingen bij mestverwerkingsinstallatie is tot stand gekomen door raadpleging openbare bronnen (NVWA erkenningen, vergunningsinformatie), eerdere enquêtes van BMA en NCM, en telefonische enquêtering van 181 mestverwerkers en mestinitiatieven.

Een verwachting voor de toekomst wordt utigewerkt in een aantal scenario’s voor 2022; deze zijn gebaseerd op extrapolatie van cijfers van 2018 en actuele cijfers van CBS en RVO over de eerste drie kwartalen van 2019, aangevuld met enkele aannames op basis van expert inschattingen, welke worden toegelicht in de tekst en bijlages.
De beschouwingen, ontwikkelingen, discussie en de conclusies zijn tot stand gekomen door analyse en discussie van experts.

Landelijke inventarisatie 2019 export en verwerking dierlijke mest
Auteur: Jan Roefs
Bron: NCM
Publicatie: 25-10-2019