Elektrisch zuiveren van mest biedt perpectief voor productie van kunstmestvervanger

Op een industrieterrein in Oss staat een proefinstallatie klaar om stikstof uit mest op te werken naar hoogwaardige kunstmest. Kennisconsortium N.E.W.B.I.E.S. ontwikkelde de proefopstelling, waarbij door een electrochemisch proces de stikstof aan de mest wordt onttrokken. Vervolgens wordt deze opgeslagen in een geconcentreerde vorm die als basis voor een kunstmeststof kan dienen.
Binnen het Europese kennisconsortium N.E.W.B.I.E.S werken W&F Technologies, Wetsus, Evides Water en ICRA samen. In een zeecontainer hebben de projectpartners een mobiele kunstmestfabriek gebouwd. Deze fabriek kan vanuit verschillende afvalstromen, waaronder mest, menselijke urine, maar ook het regenwater dat door afvalbergen sijpelt, verschillende voedingstoffen terugwinnen. Voorbeelden hiervan zijn ammoniak, nitraat en fosfaat.

Het consortium wil van dierlijke mest kunstmest maken. Dat vermindert het mestoverschot en vermindert de behoefte aan kunstmest geproduceerd met gebruik van fossiele energiebronnen. Het afgelopen jaar heeft de ontwikkeling en bouw van de mobiele fabriek plaatsgevonden in Nederland. De eerste testrondes op echt afvalwater zullen binnen enkele weken plaats vinden in Spanje. Daarna zal de installatie terug naar Nederland verhuizen om zijn werking bij verwerking van urine en afvalbergwater te bewijzen.
Bron: Wetsus, 15/10/2019
Publicatie: 15-10-2019