D66 pleit over drijfmestverbod

Bij het debat over de begroting van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer op woensdag 9 oktober heeft Tjeerd de Groot van D66 gepleit voor een verbod op de toepassing van drijfmest. "Drijfmest geeft een enorme uitstoot van ammoniak uit stallen. Uiteindelijk moet je zorgen dat je dat niet meer hebt. De minister moet daarom toewerken naar een drijfmestverbod. Dat zal aanzetten tot innovaties die leiden tot een nieuw type stallen.
Helma Lodders van de VVD en Jaco Geurts van de CDA reageerden fel op de voorstellen van De Groot. Zij vinden dat boeren verleid moeten worden om mee te gaan naar een andere vorm van landbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van reststoffen, van meststoffen. Daarvoor is het nodig dat regelgeving zo wordt aangepast dat boeren groene kunstmest kunnen maken van de mest vanuit de stallen. Dat is nog steeds niet geregeld, aldus Lodders.
Bron: Nieuwe Oogst, 09/10/2019
Publicatie: 11-10-2019