Nieuwe peildatum stikstof en fosfaat: 4 oktober 2019

Om de stikstofimpasse het hoofd te bieden, kiest het kabinet ervoor om intern- extern salderen weer mogelijk te maken. De peildatum voor het aantal dier- en fosfaatrechten is daarbij gesteld op 4 oktober. Verder wordt beloofd dat de krimp van de veestapel niet gedwongen, maar vrijwillig, slim en warm zal gebeuren.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft landbouwminister Carola Schouten dat een vrijwillige sanering van de veestapel het uitgangspunt is. Stoppende bedrijven met de hoogste stalemissies komen daarbij als eerste in aanmerking. Hoeveel geldt hiervoor wordt uitgetrokken, is nog niet bekend. Naar verluidt lopen de bedragen in de miljarden euro's. Aan de blijvers belooft Schouten steun om investeringen in emissiearme stallen mogelijk te maken.

Extern salderen
Vanaf 11 oktober wordt het weer mogelijk om aanvragen in te dienen voor intern salderen. Ook extern salderen wordt een mogelijkheid, waarbij de dier- en fosfaatrechten (op basis van de verkochte ammoniakruimte) van een veehouderijbedrijf door het Rijk worden ingenomen, zo schrijft Schouten. Het afromingspercentage heeft het kabinet hiervoor vastgesteld op 30%. De afroming geldt enkel bij extern salderen en niet bij onderlinge handel tussen veehouders.

Er is een wetswijziging nodig waarbij de dierrechten kunnen worden ingenomen bij handel tussen privaten partijen. Deze zal op zeer korte termijn worden ingediend, schrijft Schouten.

Er worden hiervoor aanvullende maatregelen getroffen om 'ongewenste effecten' van deze maatregelen te voorkomen. Daarmee doelt de minister erop dat veehouders, vooruitlopend op de wetswijziging, hun rechten van de hand doen en daarmee het afromingspercentage pareren. Het kabinet hanteert hierbij 4 oktober als peildatum voor het aantal dier- en fosfaatrechten die een ondernemer bij RVO.nl geregistreerd heeft staan.

Klik hier om de Kamerbrief te lezen.

Nieuwe peildatum stikstof en fosfaat: 4 oktober 2019
Bron: Boer en Business
Publicatie: 11-10-2019