OM eist beroepsverbod en gevangenisstraf voor mesthandelaar Daas vanwege 'stelselmatige fraude'

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een gevangenisstraf van 3 jaar en een beroepsverbod geëist tegen de eigenaar van mestintermediair Daas uit Wintelre. Hij heeft volgens het OM tientallen boeren geholpen om van hun mestoverschot af te komen door mest te laten verdwijnen. De mestintermediair wordt in verband gebracht met het niet verantwoorden van mest ter waarde van 500.000 tot 1 miljoen kilo fosfaten.
Uit onderzoek door de politie en Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt volgens het OM dat verdachte met zijn 3 bedrijven op grote schaal fictieve transporten regelde of transporten met zwarte mest. Met de administratie van de meststroom zou op grote schaal zijn gesjoemeld. De aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ( RVO.nl) verzonden 'meldingen van het laden en lossen van mest' en 'vervoersbewijzen dierlijke meststoffen' zouden valselijk zijn opgemaakt.

Stelselmatige manipulatie
Volgens het OM zouden mestmonsters stelselmatig zijn gemanipuleerd. Bij de doorzoeking in november 2018 werd op het terrein van het bedrijf een 'mestkeuken' aangetroffen die manipulatie van gehalten in mest mogelijk maakten. Er werden allerhande voorwerpen aangetroffen die passen bij het beeld dat op het bedrijf van verdachte stelselmatig mestmonsters werden gemanipuleerd. Vermoedelijk kon de verdachte frauderen door GPS en het bemonsteringssysteem te manipuleren met de stroomvoorziening en de veerdruk op de vrachtwagen. Ook met het Data2Track systeem bleek te kunnen worden geknoeid. De verdachte transporteerde ook mest naar België. De mest die naar België ging hadden op de Nederlandse begeleidende documenten meer fosfaat en stikstof dan op de Belgische documenten, en andersom.

Boetes voor veehouderijbedrijven
Door de gefingeerde mesttransporten, het manipuleren van monsters en het plegen van fraude met de export van mest naar België, heeft verdachte veehouders in staat gesteld om op grote schaal op frauduleuze wijze van hun mestoverschot af te komen, zo stelt het OM. Het betreft meer dan 50 verschillende bedrijven. Het kan resulteren in 1 miljoen euro aan boetes die op basis van de informatie uit dit onderzoek worden voorbereid tegen meer dan 35 ondernemingen.

Strafeis
De officier vindt een gevangenisstraf van 3 jaar en een beroepsverbod tegen het bedrijf uit Wintelre op de plaats. Tegen de drie ondernemingen eiste de officier boetes van 25.000 euro per bedrijf. Op zitting werd ook een ontnemingsvordering aangekondigd. De rechtbank zal na sluiting van het onderzoek ter terechtzitting bekend maken wanneer ze uitspraak doet.
Bron: OM, 07/10/2019
Publicatie: 08-10-2019