Advies aan Vlaamse veehouders om mest tijdig af te voeren naar mestverwerkingsbedrijven

Zoals elk jaar roepen de Vlaamse Mestbank en het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking boeren op de aanvoer van mest naar de mestverwerkingsbedrijven tijdig in te plannen. Uit de cijfers van de Mestbank blijkt er jaarlijks een aanvoerpiek in december. In 2018 werd in die maand circa 26% meer mest aangevoerd naar de mestverwerkingsinstallaties in vergelijking met de aanvoer in de maanden september tot november. Mest laten verwerken in december is daardoor aanzienlijk duurder.
Veehouders doen er verstandig aan niet te wachten tot een mestkelder vol is, maar mest al eerder naar een mestverwerkingsinstallatie af te voeren. Zo voorkomen zij dat afzet in december niet meer mogelijk blijkt vanwege overbezetting van de installaties in de winterperiode. Het zou jammer zijn dat ondernemers daardoor niet tijdig aan de verwerkingsplicht kunnen voldoen.
Bron: Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking, 21/08/2019
Publicatie: 13-09-2019