Vlaamse Mestbank heeft aanvragen voor fosfaatklasse verwerkt

De Vlaamse Mestbank heeft de aanvragen voor een nieuwe fosfaatklasse verwerkt, die ze van de erkende laboratoria ontving in de periode tussen 12 december 2018 en 31 juli 2019. De verwerking verliep via de applicatie SNapp en omvatte 15.524 percelen van 3.777 bedrijven. Die zijn ondertussen allemaal ingedeeld in de juiste klasse. Boeren die recht hebben op een financiële tegemoetkoming hebben die al ontvangen. In totaal is 114.250 euro uitbetaald voor 3.487 percelen.
Aanvragen voor analyses vanaf 2019, kunnen alleen nog digitaal ingediend worden via SNapp op het Mestbankloket. De Mestbank aanvaardt geen papieren aanvragen meer. De klassentoewijzingen en de eventuele financiële tegemoetkomingen voor fosfaatanalyses die ten laatste werden genomen in 2018 en die nog via papieren aanvraagformulieren worden ingediend, gebeuren niet meer tussentijds. Pas op het einde van het jaar zal de Mestbank de papieren aanvragen van de geldige analyses vóór 2019 verwerken.
Bron: Vlaamse Landmaatschappij, 10/09/2019
Publicatie: 13-09-2019