Achtergronden en bronnen voor de berekening van de excretie van melkvee

In opdracht van het Mesdag Zuivelfonds heeft Wageningen Livestock Research de achtergronden en bronnen op een rij gezet waarmee de stikstof- en fosfor-excretie van melkkoeien kan worden berekend. De berekening van de excretie van melkvee gebeurt op basis van een balansberekening. Er wordt een berekening gemaakt van de hoeveelheid stikstof en fosfor die met het voer wordt opgenomen, vervolgens wordt gekeken wat wordt vastgelegd door het dier in dierlijke producten. Het verschil tussen de hoeveelheid in het opgenomen voer en wat het dier vastlegt, is de excretie.
Wageningen Livestock Research zette in opdracht van het Mesdag Zuivelfonds op een rij welke benaderingen er zijn om voor alle onderliggende bouwstenen van deze balans een inschatting te maken. De analyse geeft aan wat de invloed van veranderingen in de waarden van verschillende bouwstenen is op de uitkomst van de berekening van de excretie. Uit deze gevoeligheidsanalyse blijkt dat verschillende uitgangspunten voor bijvoorbeeld lichaamsgewicht of het percentage voederverliezen, beduidend sterker doorwerken in de berekende excretie van melkkoeien dan bijvoorbeeld het vervangingspercentage of het aantal weidedagen. Ook werd nagegaan welke bronnen en data zijn gebruikt.

De studie maakt ook inzichtelijk op welke onderdelen benaderingen, bronnen en data actueel zijn en waar met oudere bronnen wordt gewerkt. Meer informatie is te vinden in de publicatie N- en P-excretie melkvee: achtergronden en bronnen voor de berekening op de website van Wageningen Livestock Research.
Bron: Wageningen Livestock Research, 10/09/2019
Publicatie: 13-09-2019