Akkerbouwer kan tot 31 december fosfaat verrekenen

Akkerbouwer die te veel fosfaat hebben gebruikt, mogen dit, onder voorwaarden, deels verrekenen. Aanmelden voor fosfaatverrekening over het jaar 2019 kan nog tot en met 31 december 2019. De fosfaatverrekening is alleen toepasbaar voor de gebruiksnormenberekening. Voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid moet altijd gerekend worden met de gebruiksnorm zonder fosfaatverrekening.
Akkerbouwers die gebruik willen maken van de mogelijkheid om een teveel aan fosfaat te verrekenen kunnen zich tot en met 31 december van het jaar waarin ze de fosfaatnorm hebben overschreden aanmelden. Het eerstvolgende jaar compenseren zij dan het teveel aan fosfaat. Het is niet toegestaan om het nog een jaar door te schuiven. Voor de verrekening gelden de volgende voorwaarden:
  • De overschrijding is maximaal 20 kilo fosfaat per hectare bouwland. Bij een grotere overschrijding is de fosfaatverrekening niet mogelijk.
  • De hoeveelheid fosfaat die verrekend wordt, moet het opvolgende jaar volledig worden gecompenseerd.
  • De fosfaatverrekening moet uiterlijk 31 december worden gemeld bij RVO.nl.
Bron: Aelmans Advies, 12/09/2019
Publicatie: 13-09-2019