Den Ouden moet voor 19 september met een plan van aanpak voor geurhinder komen

Mestverwerkingsbedrijf Den Ouden heeft nog niet aangegeven hoe het bedrijf de stankoverlast van de vestiging in Helmond wil gaan terugdringen. De provincie Noord-Brabant sommeerde het bedrijf in oktober 2017 om zelf te onderzoeken welke manieren het meest geschikt zijn om de geurhinder te verminderen. De beste maatregelen zullen vervolgens moeten worden uitgevoerd, zo werd ook bepaald. De onderneming krijgt nog tot 19 september om met een voorstel te komen.
Begin augustus waren er in een woonwijk in Helmond weer veel klachten over stankoverlast, waarna Den Ouden de productie in Helmond tijdelijk stillegde op aandringen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Ook na de hervatting van de productie ontving de Omgevingsdienst weer klachten van omwonenden.

Directeur Jeroen den Ouden van het mestverwerkingsbedrijf stelt dat er al sinds het voorjaar van 2018 een plan bij de provincie ligt en dat die enthousiast is over dat plan. Het gaat uit van de bouw van een hogere schoorsteen met daarin technische hulpmiddelen om de stankuitstoot te beperken. Maar volgens de provincie is geen sprake van een definitief plan en is het daarom nog niet in behandeling genomen. Daarnaast was het geurrapport dat Den Ouden aanleverde onvoldoende in de beoordeling van de Omgevingsdienst.
Bron: Eindhovens Dagblad, 09/08/2019
Publicatie: 14-08-2019