'Ecoson presteert naar behoren'

Ecoson, het bedrijf dat in Nederland en België varkensmest omzet in biogas en fosfaatrijke mestkorrels, presteert volgens het Amerikaanse moederbedrijf Darling Ingredients per saldo naar behoren. Dat komt dankzij toegenomen volumes in België. Darling Ingredienst liet dat weten bij de presentatie van de resultaten over het tweede kwartaal van 2019.
De divisie biobrandstoffen van Darling Ingredients waar naast Ecoson ook kadaververwerker Rendac onderdeel van is, kende een daling van het operationeel resultaat van 5 miljoen naar bijna 3 miljoen dollar. De forse afname wordt toegeschreven aan lager volumes bij Rendac en lagere verkoopresultaten bij Ecoson.
Bron: Darling Ingredients, 07/08/2019
Publicatie: 14-08-2019