Normontwerp voor de bepaling van fosfor in dierlijke mest ter commentaar gepubliceerd

Het normontwerp voor de bepaling van fosfor in dierlijke mest is ter commentaar gepubliceerd. De bepaling van het gehalte aan fosfor in destruaten is eerder vastgelegd in het tweede normontwerp NEN 7435:1998. De methode was op dat moment nog niet gevalideerd voor stapelbare mest. Het tweede normontwerp is destijds wel opgenomen in de wetgeving en de herziening is in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgesteld. De werkgroep 'Dierlijke mest', die onder de normcommissie 'Meststoffen' valt, heeft hieraan gewerkt. De commentaarperiode voor het nieuwe ontwerp van NEN 7435 is geopend en loopt tot en met 31 oktober.
Ten opzichte van het tweede normontwerp NEN 7435:2019, zijn de volgende zaken in het derde normontwerp gewijzigd:
  • De validatie van verschillende matrices en de toevoeging van prestatiekenmerken.
    De toevoeging van de analysemethoden voor 'continuous flow analysis' (CFA) en 'discrete analyzer' (DA).
  • Het normontwerp beschrijft drie methodes voor de bepaling van het gehalte aan fosfor in destruaten van dierlijke mest en mestproducten. Het normontwerp is van toepassing op alle destruaten die volgens NEN 7433 zijn verkregen.

Belanghebbenden kunnen tot en met 31 oktober commentaar indienen op het derde normontwerp NEN 7435 via normontwerpen.nen.nl. Alle commentaren worden door de werkgroep 'Dierlijke mest' verwerkt. Naar verwachting wordt de definitieve versie van NEN 7435 in december 2019 gepubliceerd. Voor meer inhoudelijke informatie over de norm of over het normalisatieproces kan men contact opnemen met Ilse Heeremans, consultant Agrofood & Consument, telefoon 015-2690351 of e-mail afc@nen.nl.
Bron: NEN, 12/08/2019
Publicatie: 13-08-2019