Rapport ‘Knelpunten in mestverwaarding’

NCM heeft een studie verricht voor een overlegplatform dat werkt aan waterkwaliteitsverbetering. Zij willen weten waar de belangrijkste knelpunten zitten om tot mestverwaarding te komen. Immers, via mestverwaarding kan een bijdrage worden geleverd aan een betere waterkwaliteit.

Achtergrond

In Nederland zijn er nog steeds opgaven als het gaat om de waterkwaliteit. De land- en tuinbouwers hebben hier, als verreweg de grootste grondgebruiker in Nederland, een grote invloed op, met name als het gaat om nutriënten en gewasbescherming.

Daarom is de overheid in overleg met elkaar en met het agrarische bedrijfsleven om hieraan te werken. Dit doet men in de zogenaamde ‘versnellingstafel Landbouw’. Hieraan nemen deel, op bestuurlijk niveau:

  • Ministerie van I & W
  • Ministerie van LNV
  • LTO Nederland
  • Unie van Waterschappen
  • Interprovinciaal Overleg
  • Regionale Bestuurlijk Overleggen
  • Nefyto (leveranciers gewasbeschermingsmiddelen)
  • KAVB (bloembollensector)
  • LTO Glaskracht Nederland

 

Voor wat betreft nutriënten is de bemesting uiteraard een van de belangrijkste factoren. Via mestverwerking en -verwaarding kan men zowel direct als indirect een bijdrage leveren aan de verbetering van waterkwaliteit.

Dit rapport brengt in kaart hoe men die bijdrage kan leveren, waar belangrijke knelpunten liggen om er te komen, en geeft een aantal suggesties / denkrichtingen om tot verbetering te komen.

 

 

 

Rapport ‘Knelpunten in mestverwaarding’
Auteur: Jan Roefs
Publicatie: 26-07-2019