Informatie over mestverwerkingsinstallatie in Oss is in orde

De Commissie m.e.r. heeft de nieuwe informatie over de mestbewerkings- en biomassavergassingsinstallatie in Oss beoordeeld. De nieuwe informatie maakt helder wat het project omvat. Het is nu duidelijk dat de wijziging van de biomassavergassingsinstallatie ook onderdeel uitmaakt van het project. De milieugevolgen van het totale project zijn nu goed beschreven. De gevolgen voor geur en luchtkwaliteit zijn gering. Wel leidt het project tot een forse toename van geluidbelasting op 2 woningen en tot mogelijke schade aan beschermde natuurgebieden. Met de beschikbare informatie kunnen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten of een milieueffectrapport nodig is.
OOC Beheer wil op industrieterrein Elzenburg in Oss een installatie oprichten om jaarlijks ongeveer 500.000 ton ruwe drijfmest van agrarische bedrijven uit de omgeving te verwerken. Ook wil OOC de al vergunde maar nog niet gebouwde biomassavergassingsinstallatie wijzigen. Om te kunnen beoordelen of het nodig is voor de nieuwe installaties een milieueffectrapport op te stellen, heeft OOC informatie over de milieugevolgen aangeleverd. Eerder adviseerde de Commissie m.e.r. om de gekozen technieken verder te onderbouwen en duidelijk te maken of de wijziging van de biomassavergassingsinstallatie onderdeel van het project is. OOC heeft daarvoor nieuwe informatie gegeven en de provincie Noord-Brabant heeft de Commissie m.e.r. gevraagd deze nieuwe informatie te beoordelen.

Zie voor meer informatie het advies Mestbewerkingsinstallatie Oss.
Bron: Commissie voor de m.e.r., 18/07/2019
Publicatie: 19-07-2019