SDE+ najaar 2019 opent op 29 oktober

Minister Wiebes van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitgangspunten van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) najaar 2019. In deze openstellingsronde is 5 miljard euro beschikbaar. Er kan subsidie worden aangevraagd van dinsdag 29 oktober tot en met donderdag 14 november, verdeeld over 3 fases.
Onder nemers die een aanvraag SDE+ najaar 2019 in willen dienen moeten een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. In september, na het debat met de Tweede Kamer, wordt de regeling vastgesteld. Aan de transportindicatie wordt momenteel gewerkt. Aanvragen is nu nog niet mogelijk.

Voor het verkrijgen van SDE+ subsidie is sinds 2011 toestemming nodig van de locatie-eigenaar voor het plaatsen en exploiteren van een installatie. In de praktijk zijn hiervoor verschillende documenten, die niet altijd even duidelijk zijn. Met ingang van de SDE+ najaarsronde 2019 geldt er een uniform toestemmingsformulier. Het formulier 'Model toestemming locatie-eigenaar' wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
Bron: RVO.nl, 10/07/2019
Publicatie: 11-07-2019