Vlaamse boeren zitten met veel vragen over MAP6

Deze en vorige maand organiseerde de Vlaamse Landmaatschappij infosessies voor landbouwers over het nieuwe mestactieplan MAP6. Uit de talrijke vragen bleek ongerustheid omtrent de complexiteit en rigiditeit van MAP6. Vlaamse boeren vinden een overzicht van de administratieve deadlines op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.
Met terugwerkende kracht tot begin dit jaar, treedt het nieuwe Vlaamse Mestdecreet in werking. Eind juni is het informeren van landbouwers volop op gang gekomen. Voor 14 juli moet de derogatie aangevraagd worden door bedrijven die dierlijke mest optimaal willen benutten binnen strenge randvoorwaarden. Nog deze week moeten landbouwers ook beslissen over het al dan niet indienen van een vrijstellingsaanvraag op basis van een positieve bedrijfsevaluatie.

Wie aan de hand van nitraatresidumonsters op bedrijfsniveau kan aantonen dat hij zorgvuldig bemest, wordt vrijgesteld van de 3 belangrijkste nieuwe maatregelen uit MAP6. De 3 maatregelen gelden specifiek voor de gebiedstypes 2 en 3 waar de waterkwaliteit nog aanzienlijk moet verbeteren. Het gaat om de stapsgewijze daling van de bemestingsnorm voor stikstof, het richting 2022 stijgende percentage van het akkerland dat verplicht ingezaaid moet worden met groenbedekkers en de regel dat vanaf 1 augustus vloeibare mest alleen nog met transportmiddelen uitgerust met AGR-GPS naar de akkers gevoerd mag worden.
Bron: VILT, 10/07/2019
Publicatie: 11-07-2019