Installatie van Agrogas vergt investering tussen 20 miljoen en 25 miljoen euro

De installatie die coöperatie Agrogas in Varsseveld wil realiseren om mest en coproducten te verwerken vergt een investering tussen 20 miljoen tot 25 miljoen euro. Een belangrijk deel daarvan zal komen via het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, het Nationaal Groenfonds en via een lening bij de bank. De leden van de coöperatie hebben zelf al voor 1,5 miljoen euro geïnvesteerd. Een deel daarvan komt uit de jaarlijkse contributie en een ander deel uit leveringsrechten mest die ze gekochten hebben. Een leveringsrecht biedt ruimte voor het aanbieden van 900 kuub drijfmest of 5.000 kilo fosfaat in mest. Eén recht kost 15.000 euro. Leden sluiten contracten af voor 12 jaar.
Agrogas zet in op een installatie die per jaar 85.000 ton rundvee- en varkensmest, 20.000 ton pluimveemest, 12.000 ton natuur- en bermgras en 17.000 ton coproducten kan verwerken. Het digestaat wordt na de vergisting verwerkt tot een exportwaardige dikke fractie, een kali- en stikstofrijk mineralenconcentraat en water dat op het oppervlaktewater geloosd kan worden. Het mineralenconcentraat bevat tussen 17% en 18% stikstof. Het exportproduct uit de dikke fractie bevat 90% droge stof.

De coöperatie heeft nog ruimte voor circa 5 varkensbedrijven om toe te treden als lid. Met de huidige leden is de aanvoer van mest voor 90% gedekt. Leden die nu nog willen toetreden moeten wel een iets hogere instapprijs betalen. Vorig jaar was dat 7500 euro. Leden die al bij de start zijn ingestapt hebben een groter risico genomen. Daarom wordt van de bedrijven die nu lid willen worden een iets hoger entreegeld gevraagd.
Bron: Vee & Gewas, 22/06/2019
Publicatie: 25-06-2019