'Mestvergisting past niet bij kringlooplandbouw'

Eigenaar Frank Verhoeven van adviesbureau Boerenverstand vindt dat het vergisten van mest en reststromen uit de akkerbouw niet past bij de omslag naar kringlooplandbouw die minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voorstaat. In deze visie gaat het vooral om het benutten van reststromen, zo min mogelijk grondstoffen aankopen en dierlijke mest zo goed mogelijk benutten.
Verhoeven stelt vast dat de sectoren veehouderij en akkerbouw uit elkaar dreigen te groeien. "De huidige wet- en regelgeving komt de kringlooplandbouw niet ten goede. De overheid kijkt vooral naar ammoniak en niet naar mogelijkheden om de kwaliteit van dierlijke mest te verbeteren." Volgens de adviseur vraagt kringlooplandbouw om een uniform beloningssysteem voor de veehouderij en de akkerbouw. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld met ecoregelingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid milieuefficiƫntie te belonen.

"Veehouders zouden in de toekomst alleen een bouwvergunning moeten krijgen als ze iets bijdragen aan het gebied of iets toevoegen aan de kringloop. De bouw van nieuwe stallen zou meer gericht moeten zijn op de kwaliteit van de mest, die overeenkomt met de behoeften van akkerbouwers. Er zijn ook zaken die boeren niet moeten doen. Mestvergisting op bedrijfsniveau zorgt voor afwaarderen van mest. Je moet het juist opwaarderen", vindt Verhoeven. "Om dezelfde reden moeten Avebe en Cosun reststromen niet vergisten, maar opwaarderen tot compost."
Bron: Nieuwe Oogst, 22/06/2019
Publicatie: 24-06-2019