Verwachting kosten mestafzet in de melkveehouderij 5 tot 14 euro per kuub

Het deskundigenpanel 'Langetermijnprognoses melkveehouderij' heeft nieuwe uitgangspunten en normen vastgesteld voor de langetermijnbegrotingen. Voor reguliere afzet van mest kan voor 2019-2020 worden gerekend met 5 tot 14 euro per kuub afhankelijk van regionale verschillen, extra kosten voor te verwerken kuubs zijn 1,50 tot 3 euro. Hierbij is uitgegaan van behoud van derogatie voor de lange termijn.
De kosten voor mestafzet zijn sterk regionaal gebonden. Daarbij speelt het onderscheid in reguliere afzet en verwerking, omdat verwerking op basis van een mestverwerkingsovereenkomst of vervangende verwerkingsovereenkomst extra kosten met zich meebrengt.

De normen en de uitwerking van de normen worden gepubliceerd in 'Kwantitatieve Informatie Veehouderij 2019-2020', een uitgave van Wageningen Livestock Research die verschijnt in september.
Bron: Wageningen Livestock Research, 19/06/2019
Publicatie: 19-06-2019