Concept voor ketencertificaat KeurMest gepubliceerd

Een duurzame mestketen sluit aan bij de visie van minister Schouten van Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op Kringlooplandbouw, circulaire of groene economie en hoge kwaliteit van onze Nederlandse landbouwketens en werkwijze. Om hier uitvoering aan te geven, hebben LTO Nederland, POV, Cumela, Rabobank en TNL een plan van aanpak voor de bouw van een solide mestketen opgesteld, dat door Schouten is goedgekeurd. De Stichting Mestafzetcontrole zet een belangrijke stap in het transparant maken van de mestketen door het ter consultatie publiceren van het concept voor het ketencertificaat KeurMest.
Certificering van ketenpartijen in de mestsector is nodig om samen te bouwen aan etransparante en eerlijke mestketen. Boeren, distributeurs en andere partijen kunnen zich via het certificeringsprogramma KeurMest certificeren. Dit gaat in de loop van 2020 van start. Dan kan iedere boer zien of hij met gecertificeerde afnemers te maken heeft en vice versa.
Het borgen en inzichtelijk maken van het werken en bijdragen aan een eerlijke mestketen gebeurt via een certificeringssysteem, geborgd door Stichting Mestafzetcontrole. Certificering geeft ketenpartijen op termijn naar verwachting meer ruimte in de wet- en regelgeving en financiering.

De Stichting Mestafzetcontrole heeft het concept voor het ketencertificaat KeurMest gepubliceerd. Vanaf deze week kan iedere belanghebbende reageren op de documenten die op de website van de Stichting Mestafzetcontrole staan. Reageren is mogelijk tot 15 juli 2019 via info@mestafzetcontrole.nl.
Bron: LTO Nederland, 13/06/2019
Publicatie: 13-06-2019