Uitleg voorwaarden bij export van mest bij RVO

Wanneer u mest of organische meststoffen wilt exporteren is regelgeving van toepassing. RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, legt op hun site uit waaraan men moet voldoen.

Voor export van dierlijke mest in het algemeen.

Voor export van verwerkte mest binnen of buiten de EU. De definitie van 'verwerkt' is dat de meststof is geproduceerd door een door de NVWA erkend bedrijf (EU 1069/2009-verordening) 

Voor export van onverwerkte mest binnen de EU.

Voor import van (onverwerkte) mest.

Uitleg voorwaarden bij export van mest bij RVO
Auteur: Jan Roefs
Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Publicatie: 06-09-2021