RVO.nl en NVWA hebben samen ruim 330 fte beschikbaar voor mestdossier

Bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) waren in 2018 in totaal 280 fte betrokken bij het mestdossier, waarvan 224 fte in ambtelijke dienst. Bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waren vorig jaar 52.5 fte belast met de uitvoering, en daarnaast 15 fte in tijdelijke dienst. Daarnaast werden er bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ongeveer 3,5 fte ingezet vanuit tijdelijke krachten op het mestbeleid. Dat meldt minister Schouten van LNV in een reactie op vragen uit de Tweede Kamer.
Bron: Ministerie van LNV, 05/06/2019
Publicatie: 11-06-2019