Inagro test meststoffen uit mestverwerking met hightech bemester

In de zoektocht naar een duurzaam alternatief voor kunstmest testen onderzoekers van het Vlaamse onderzoeksinstituut Inagro diverse organische meststoffen en producten uit mestverwerking op hun eigenschappen. Een speciaal daarvoor ontwikkelde proefveldbemester laat hen voortaan toe om complexe bemestingsproeven uit te voeren. De hoogtechnologische machine kan door de combinatie van 2 pompsystemen zowel overweg met laag als hoog geconcentreerde meststoffen.
Wanneer in onderzoek kan worden aangetoond dat de eindproducten van mestverwerking en vergisting even goed presteren als de in handel verkrijgbare kunstmeststoffen, dan zet dat de deur open voor een erkenning als kunstmest. Daardoor zou het gebruik sterk kunnen toenemen. Dit voorjaar startte Inagro met de aanleg van een meerjarige bemestingsproef om de ‘groene kunstmeststoffen’ op hun waarde te beproeven. In de 3 jaar durende veldproef kijken de onderzoekers naar de bemestingswaarde, de effecten op de teelt en op de bodemvruchtbaarheid, het aanwezige bodemleven en de verliezen van nutriënten naar het milieu.

De proefveldbemester is zo ontworpen dat hij voldoende licht en wendbaar is voor de aanleg van kleine proefvelden. De bemester beschikt over 2 pompsystemen: enerzijds een vacuümpompsysteem voor de toediening van grote volumes laag geconcentreerde meststoffen, en anderzijds een slangenpompsysteem dat het mogelijk maakt om met dezelfde bemester ook hoog geconcentreerde meststoffen toe te dienen. Naast controleveldjes die klassiek of helemaal niet bemest worden, zullen 6 producten in verschillende doseringen worden uitgetest. Het gaat onder meer om digestaat, de dunne fractie na mestscheiding, varkensurine, ammoniumsulfaat afkomstig van een chemische luchtwasser en ammoniumnitraat van een mestverwerker.
Bron: VILT, 07/06/2019
Publicatie: 07-06-2019