Franse varkenshouder pas bijzonder systeem van mestscheiding toe

De Franse Varkenshouder Bernard Rouxel investeerde in mestscheiding aan de bron en wil dit terugverdienen met opbrengst van de mest. Rouxel heeft in Plénée-Jugon een gesloten bedrijf met 600 zeugen en 5500 vleesvarkensplaatsen. In een stal voor ruim 2100 vleesvarkens past de varkenshouder een ingenieus putontwerp toe waarbij de urine en de dikke fractie van de mest direct wordt gescheiden en apart opgeslagen. Voor de 600 ton dikke fractie ontvangt hij 20 euro per ton in een afzetcontract voor 12 jaar dat hij afsloot met coöperatie Cooperl Arc Atlantique. De urine uit de stal wordt op het bedrijf verder verwerkt en uitgereden op de 30 hectare eigen grond waarover Rouxel beschikt.
Om de mest en urine te kunnen scheiden zijn circa 50 centimeter onder het rooster prefab-betonelementen gelegd in een V-vorm. Deze hebben 8% afschot, zodat de urine naar het midden loopt. De prefab-delen lopen ook 1% af in de richting van de zijgevel. Daar komt de urine van alle afdelingen van 1 kant van de centrale gang bij elkaar en stroomt het vervolgens richting de opslag. Er wordt gebruik gemaakt van beton met een toevoeging, zodat de urine er vlot afloopt.

Stapelbare mest
De keutels van de varkens blijven liggen op de prefab-vloer. Een mestschuif trekt deze richting de centrale gang. Daar komen de keutels van de 6 afdelingen met elk 360 varkens bij elkaar. Onder de centrale gang zit een schuif die vervolgens de vaste mest naar buiten draait. Daar wordt het als stapelbare mest met 27 à 28% droge stof opgeslagen in een overdekte mestopslag. De schuif draait 5 maal per dag de vaste mest uit de stal.

Hogere bouwkosten
De bouwkosten van de stal hoger zijn hoger dan een gangbare stal met mestopslag onder de roosters. Het uitgebreide kanalenstelsel onder de roosters en de 13 mestschuiven zorgen voor meerkosten. Volgens de Franse coöperatie Cooperl liggen de bouwkosten op 570 euro per plaats. Om dit staltype te stimuleren betaalt de coöperatie per vleesvarkensplaats 45 euro subsidie.

Opbrengst uit mest
De varkenshouder ontvangt bovendien 12 jaar lang 20 euro per ton van de stapelbare fractie uit de mest. Dat kan doordat de coöperatie de vast mest vergist, er gas uit wint. Uit het digestaat worden op maat mestkorrels geproduceerd, die wereldwijd tegen hoge prijzen afgezet kunnen worden. Bijkomend voordeel van het stalontwerp is dat de ammoniakemissie 50% lager is. Bovendien zijn de technische resultaten van de varkens beter.
Bron: Boerderij Vandaag, 31/05/2019
Publicatie: 03-06-2019