Franse coöperatie Cooperl brengt varkensmest tot waarde

De Franse coöperatie Cooperl weet varkensmest zo op te waarderen dat boeren geld voor de levering van mest ton ontvangen. De coöperatie produceert jaarlijks 80.000 ton aan organische mestkorrels in 150 verschillende samenstellingen. De varkensmestkorrels worden in Frankrijk en daarbuiten gebruikt in wijngaarden en de fruit- en groenteteelt, inclusief biologische teelten. De meststof wordt ook ver buiten Frankrijk afgezet voor toepassing in bananen- en ananasplantages in Afrika.
Cooperl gaat binnenkort ook van start met vergisting van mest. In Lamballe komt een installatie die jaarlijks 156.000 ton organisch materiaal kan vergisten, waaronder varkensmest en restanten uit de slachterij. De installatie produceert 7,5 miljoen kuub biogas. Belangrijke grondstof voor de vergister is de stapelbare fractie van varkensmest. De verse, vaste fractie uit de varkensmest komt van bedrijven die werken met de Trac-techniek, waarbij de vaste fractie in de mest gescheiden wordt opgevangen van de urine.

Er werken 62 Franse varkenshouders met het Trac-systeem. Op jaarbasis leveren deze boeren samen 20.000 ton varkensmest, met 26% tot 30% droge stof. Dit volume groeit snel. Bij nieuwe varkensstallen wordt in 57% van de gevallen het Trac-systeem toegepast. Onder de Cooperl-leden zijn 72 boeren met bouwplannen voor een nieuwe stal, met mestscheiding aan de bron. Van de 72 initiatieven is de bouw van 40 stallen al begonnen. Cooperl verwacht dat er in 2022 voldoende gebruikers zijn om jaarlijks de beoogde 38.000 ton vaste varkensmest te kunnen aanvoeren. De varkenshouders ontvangen 12 jaar lang gegarandeerd 20 per ton voor de stapelbare fractie van hun varkensmest, ongeacht de transportafstand.

Na het vergistingsproces wordt het digestaat bewerkt en geperst tot korrels met 90% droge stof. Het bewerkingsproces start met het centrifugeren. Dan volgt een aantal processtappen en wordt het product ten slotte gedroogd en gehygiëniseerd. Een verbrandingsoven die wordt gestookt met dierlijk meel uit de eigen slachterij levert de warmte om de mest te drogen.
Bron: Boerderij, 31/05/2019
Publicatie: 31-05-2019