Notitie gevolgen beleidsmaatregelen op de Nederlandse mestmarkt

De afgelopen tijd zijn diverse beleidsmaatregelen genomen en aangekondigd die invloed hebben op de Nederlandse mestmarkt. Afbouw van derogatie, aanwijzing van NV-gebieden, bufferstroken langs slootjes en maatregelen van de NPLG zullen de plaatsingsmogelijkheden doen dalen; aan de andere kant zal de mestproductie ook dalen door een lager excretieplafond vanuit Brussel en door saneringsregelingen. NCM heeft becijferd wat dit betekent voor de landelijke mestbalans.
De conclusie is dat er netto een groot overschot aan stikstof in dierlijke mest zal ontstaan. Dit overschot is fors groter dan we met de huidige mestexport en -verwerking buiten de Nederlandse landbouw brengen.

In de bijgevoegde notitie wordt uitgelegd wat de uitgangspunten van de berekeningen zijn en wat de effecten van de afzonderlijke maatregelen zijn.
Momenteel werken we aan een nadere duiding door de informatie ook per provincie in beeld te brengen.
Notitie gevolgen beleidsmaatregelen op de Nederlandse mestmarkt
Auteur: Rembert van Noort, Jan Roefs
Publicatie: 04-03-2024